sobota, 5 grudnia 2009

O jeju! Toż to kawał fajnego eseju.

Jose Ortega y Gasset
Dehumanizacja sztuki
i inne eseje.
1910-1925

Wydawnictwo MUZA
1996

Brak komentarzy: